Аудит гірничого бізнесу дозволяє достовірно і всебічно оцінити технічну звітність гірничодобувного підприємства, а також встановити відповідність його виробничої діяльності чинним нормативним правовим актам і технічним вимогам.

ТОВ «Гірнича компанія «Укргеопроект» проводить аудит гірничого бізнесу з метою найбільш раціонального використання запасів корисних копалин відповідно до вимог гірничого законодавства, оптимізації витрат на їх видобуток і підвищення ефективності їх розробки. Аудит гірничого бізнесу проводять наші професійні і компетентні співробітники, які всебічно вивчають і оцінюють всі дані про роботу підприємства і готують висновок про ступінь відповідності отриманої інформації встановленим критеріям. Мета гірського аудиту: ефективність і безпека гірничого виробництва, збалансованість технології та організації. Своєчасно і професійно проведений аудит гірничого бізнесу дозволить уникнути таких неприємностей, як неефективне та недоцільне вкладення фінансових коштів, а також усунути незбалансованість технологічного ланцюжка.

Ми проводимо оцінку запасів корисних копалин і вишукуємо резерви підвищення результативності виробництва. На підставі отриманих відомостей, наші професійні аудитори складуть програми, які дозволять максимально підвищити ефективність виробництва на Вашому гірничодобувному підприємстві. Результати нашої роботи сприяють підвищенню мотивації персоналу на підвищення якості їх трудової діяльності. Аудит гірничого бізнесу проходить послідовно і включає такі етапи, як оцінка запасів та оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Оцінка запасів відбувається за наступними критеріями:

- Якість видобутої сировини;
- Витрати на вироблення;
- Відповідність ліцензійним кордонам відробітку.

Оцінка стану гірничодобувного підприємства передбачає всебічне вивчення його функціонування за напрямами:

- Організація;
- Управління;
- Гірничотехнічна система.

У кожному напрямку ми виявляємо наявність проблем, шляхи їх усунення, а також займаємося пошуком додаткових внутрішніх резервів, розвиток яких сприятиме підвищенню рентабельності підприємства. Нами також всебічно вивчається і оцінюється робота на підприємстві спеціалізованого обладнання та складаються рекомендації щодо підвищення його продуктивності. Аудит гірничого бізнесу сьогодні - це сукупність інноваційних методів діяльності з використанням комп'ютерних технологій для виявлення проблем, пошуку рішень задач та оцінки прийнятих рішень.

При проведенні гірничого аудиту наші фахівці застосовують імітаційне моделювання, дослідження стійкості рішень, експертні системи, датамайнінг і нелінійну оптимізацію. Ми володіємо повним пакетом програмного забезпечення, що реалізує найсучасніші аудиторські методики. Наші аудитори мають високий рівень підготовки і володіють унікальним професійним досвідом. Звертаючись в нашу компанію, Ви отримаєте аудит, який максимально швидко, точно і всебічно оцінить діяльність підприємства і дасть реальні працюючі рекомендації щодо підвищення ефективності виробничої діяльності та усунення недоліків і невиробничих втрат.

Сьогодні, коли аудиторські послуги надають вчорашні студенти і натреновані в термінології домогосподарки, слід бути надзвичайно обережним при купівлі послуг дуже недешевого спеціаліста з аудиту. Як професіонали своєї справи, ми рекомендуємо попросити аудитора представити регламент і упевнитися, що він використовує сучасні методи для вирішення аудиторських завдань. А ще краще, звертайтеся в ТОВ «Гірнича компанія «Укргеопроект» і ми вирішимо Ваші завдання швидко, якісно і в повному обсязі!