Пошук і розвідка родовищ корисних копалин бородатими геологами з кайлом і лотком для промивки породи якщо й не канули в Лету, то вже стали історичною віхою геологорозвідки. Сьогодні традиційні геологорозвідувальні інструменти ще не здали в музей в якості експонатів, але разом з ними стали використовувати широкий ряд сучасного обладнання, яке дозволяє найбільш швидко, якісно і надійно зібрати про родовище максимальну кількість інформації, систематизувати її і оцінити економічний ефект розробки родовища. Пошук і розвідка родовищ корисних копалин, насамперед, виявляє ознаки родовищ.

ТОВ «Гірська компанія« Укргеопроект» пропонує проведення повного і всеосяжного спектру геологорозвідувальних робіт для гірничодобувних компаній, банків, інвестиційних компаній, фондів, геологорозвідувальних підприємств, державних структур та приватних осіб. Ми гарантуємо повну конфіденційність інформації, яку надаємо нашим клієнтам. Пошук і розвідка родовищ корисних копалин представляє комплекс досліджень і робіт, які проводяться з метою виявлення, встановлення обсягів та оцінки запасів корисних копалин.

Геологорозвідувальні роботи, які ми проводимо, націлені на виявлення і встановлення наступних параметрів родовища:

- Особливості геологічної будови родовища;
- Просторове розташування родовища;
- Умови залягання корисних копалин;
- Форма, обсяг і будова родовища;
- Кількість і якість корисних копалин;
- Технологічні властивості покладів;
- Наявність і значимість факторів, що визначають умови експлуатації родовища.

Пошук і розвідка родовищ корисних копалин після виявлення ознак наявності родовища передбачає детальну розвідку для встановлення розмірів та цінності родовища. При отриманні позитивних результатів і наявності сприятливих маркетингових, транспортних та інших умов, родовище можна готувати до активної експлуатації. Для проведення геологорозвідувальних робіт пошукові бригади нашого підприємства оснащені повним комплексом сучасного устаткування, технікою і транспортними засобами. Сучасні хімічні і мікрохімічні лабораторії, геофізичні прилади та портативні бурові верстати дозволяють швидко і якісно обробляти дані і оцінювати обсяги, глибину залягання і можливості промислової розробки родовища. На сьогоднішній день, все, що залягало неглибоко і недалеко, вже успішно розвідано і видобуто з надр. Нам дісталися глибокозалягаючі родовища, що вимагають дорогих, складних і докладних досліджень.

Пошук і розвідка родовищ корисних копалин починається з дослідження земної поверхні. Це перший етап геологорозвідки, який дозволяє виявити пошукові ознаки рудних тіл, які переховуються в надрах. Наприклад, зони червоної гірської породи, які називають «залізні капелюхи», часто вказують на наявність руд заліза, свинцю, бокситів, цинку і золота. Чорні або коричневі плями на грунті, які геологи називають «пустельний загар», вказують на присутність марганцевих родовищ. Світло-жовте забарвлення грунту обумовлює наявність урану, зеленувате або блакитне - міді, блідо-зелене - нікелевих запасів або миш'яку. Пошук і розвідка родовищ корисних копалин включає використання сучасного ефективного геофізичного обладнання, яке реєструє зміну магнітного та гравітаційного полів, оцінює електропровідність і ряд інших властивостей гірських порід. Ми також застосовуємо в нашій роботі мікрохімічний аналіз і методи геоботанічної індикації. Геоботанічна індикація заснована на вивченні ступеня і сили впливу різних мінералів на рослини. Рослини, що виростають на грунтах підвищеної мінералізації, відрізняються аномаліями в забарвленні, формі і в зростанні. При дуже глибоких заляганнях рудоносної породи застосовується біогеохімічний аналіз рослин. Ми також проводимо трасування потоків розсіяння, для найбільш повного збору відомостей про родовища. У нашому арсеналі є величезна кількість методів і способів збору і обробки інформації про наявність корисних копалин у земних надрах.

ТОВ «Гірська компанія« Укргеопроект» - це професійна геологорозвідка в Україні, виконана з високим рівнем ефективності, а також повна конфіденційність інформації, отриманої в ході досліджень. Ми гарантуємо максимальний рівень достовірності наших висновків і забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта.