Україна займає перше місце у світі за кількістю розвіданих та попередньо оцінених запасів каолінів (400 млн.тонн). Виявлені перспективні ресурси становлять 4.5 млрд.тонн, прогнозні – 40 млрд.тонн. Загальні запаси та ресурси каолінів Західної Європи на порядок менші, становлять 3.5 млрд.тонн, з них 2.0 млрд.тонн знаходиться у Великобританії. Провінція первинних каолінів Українського щита протягується на 950 км від Полісся до Азовського моря при ширині 350 км.

За умовами утворення, глибиною залягання первинних каолінів і збереженістю родовищ провінція каолінів Українського Щита поділяється на п’ять субпровінцій: Волинську, Подільську, Центральну, Придніпровську і Приазовську.

Збагачений каолін (концентрат) виробляється на Просянівському і Глухівецькому гірничозбагачувальних комбінатах. В 1990 році було видобуто 3.0 млн.т первинного каоліна, вироблено 1068 тис.тонн каолінових концентратів, експортовано 854 тис.тонн. З 1992 р. видобуток каолінів різко зменшився: видобуток первинних каолінів 0.66-1.02 млн.тонн, виробництво збагачених каолінів – 221-327 тис.тонн, експорт – 146-291 тис.тонн.

Світове виробництво збагаченого каоліну складає близько 30 млн.тонн щорічно, на світовий ринок поступає близько 6 млн.тонн. Провідними виробниками каолінів є США – 9.5 млн.т, Великобританія – 2.9, Південна Корея – 1.8, Україна – 1.0, Бразилія – 0.9, Германія – 0.8, Китай – 0.7, Чехія – 0.4. Домінують на світовому ринкові каоліну компанії “Інгліш Чайна Клейз” (Англія) та “Джорджія Каолін” (США).

В родовищах Англії каоліни видобуваються з кар’єрів, заглиблених на 100м і більше; на 1м3 каолінів приходиться видобувати і складувати у відвали 6м3 пустої породи, що створює складні умови розробки родовищ.
Освоєння родовищ України є більш доцільним за значною потужністю корисних копалин (на родовищах первинних нормальних каолінів у середньому 20м, первинних лужних каолінів – 8м, вторинних каолінів – близько 4м) при співвідношенні потужностей покриваючих порід до потужностей корисної копалини для родовищ нормальних та лужних первинних каолінів не більше 1:1, вторинних каолінів – не більше 6:1.

Запаси каолінів України

Корисна копалина

Кількість родовищ

Запаси в тис.тонн

Всього

  з них

    розробляються

Всього

з них розробляються

А+В+С1

С2

А+В+С1

С2

Каолін первинний

26

16

342229

594337

147683

296461

Каолін вторинний

6

5

66230

19903

56661

19903

Каолін лужний

2

1

46636

62145

21732

29298


Каоліни Глухівецько-Турбівського каолінового району

В межах Подільської каолінової субпровінції, у Вінницькій та Житомирській областях, знаходиться найбільший за розвіданими запасами первинних каолінів Глухівецько-Турбівський каоліновий район: 46% балансових запасів первинних каолінів України та 46% валового видобутку. Назви родовищ і проявів, відомості про якість подані в таблицях.