Розвідка родовищ корисних копалин. Розкриваємо головний фактор успіху

Однією із стадій геологорозвідувальних робіт є розвідка родовищ корисних копалин. В наш час для її здійснення використовують сучасне обладнання, за допомогою якого збирається інформація про родовище. Провідною компанією України з пошуку та розвідки родовищ є "Укргеопроект". Гарантією професіоналізму компанії є великий досвід роботи та кваліфікація фахівців.

Ми виконуємо повний комплекс робіт з геологорозвідки. Це складання проекту, безпосередньо розвідка, буріння свердловин, наземні і свердловинні геофізичні дослідження, геохімічні, лабораторні і топографічні роботи, моделювання родовищ, технологічні випробування. Здійснюємо підрахунок запасів корисних копалин, складання техніко-економічного обґрунтування, геологічного звіту про виконані роботи. Крім того, виконується розгляд та затвердження запасів в ДКЗ України, передача звіту в ДНВП "Геоінформ" за дорученням клієнта. Мета всіх цих робіт - визначення запасів і ресурсів корисних копалин у надрах та їх геолого-економічна оцінка для визначення доцільності та економічної ефективності розробки родовищ.

Розвідка родовищ корисних копалин здійснюється з дотриманням діючих в Україні нормативних документів. Виділяються наступні стадії розвідувальних робіт:

• Пошукові роботи - здійснюються для того, щоб знайти корисні копалини в межах відомих і потенційних продуктивних полів, зон, басейнів, локальних перспективних ділянок надр, які попередньо визначаються геологопрогнозними роботами. Під час цього етапу здійснюються пошуково-геологічні маршрути, спеціалізоване детальне геологічне картування з бурінням свердловин і проходкою поверхневих гірничих виробок і використанням типового раціонального комплексу геологічних, геофізичних, геохімічних та інших пошукових методів.

• Пошуково-оціночні роботи - їхньою головною задачею є відбраковування проявів промислового значення відкритих родовищ корисних копалин та доцільності їх промислового освоєння. Також на цьому етапі здійснюється підготовка першочергових об'єктів до проведення розвідувальних робіт. Методика проведення таких робіт визначається особливостями геологічної будови та умов залягання перспективного об'єкта, а також уявленнями про геологопромисловий тип виявленого зруденіння.

• Розвідка родовищ корисних копалин здійснюється з метою підготовки ділянок корисних копалин до промислового освоєння відповідно до вимог класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, та визначення вихідних даних для опрацювання проектів будівництва гірничодобувних об'єктів і об'єктів з переробки мінеральної сировини, що створюються або реконструюються на базі розвіданих запасів.

Щоб скористатися послугами компанії "Укргеопроект", звертайтеся до нас за контактними телефонами.